Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 253240omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan de Rossinistraat 31, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : Rossinistraat 31

    Omschrijving : plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

    Zaaknummer : Z/2021/362105

    Datum besluit : 21 juli 2021

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251