Gemeenteblad van Nederweert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertGemeenteblad 2021, 253223omgevingsvergunningGemeente Nederweert - Verleende omgevingsvergunning (regulier) - Eind 45, 45a, 47 en 47a - Bouwen 4 levensloopbestendige woningen (OV 20200216) (22-07-2021)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie.

Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg.

Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen (0495) 677 111.

 

De bijlage(n) liggen voor 6 weken digitaal ter inzage (22-07-2021).