Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 252759omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het Schoolbord Ursem op het perceel Noorddijkerweg 9T, 1645VB Ursem

Op 21 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunningvoor het Schoolbord Ursem op het perceel (achter) Noorddijkerweg 9T, 1645VB Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000706. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.