Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 252744omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een boerderijwinkel aan de Rijksstraatweg 205, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : Rijksstraatweg 205

    Omschrijving : realiseren van een boerderijwinkel

    Zaaknummer : Z/2021/361866

    Datum besluit : 20 juli 2021

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251