Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 252540omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning, verhogen van de nok van de bestaande woning aan de Hasebroekstraat 24, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben voor onderstaande aanvraag vergunning verleend:

 

  • Locatie : Hasebroekstraat 24

    Omschrijving : verhogen van de nok van de bestaande woning

    Zaaknummer : Z/2021/364911

    Bekendmakingsdatum: 23 juli 2021

Laat het ons op tijd weten als u het met dit besluit niet eens bent.

Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit besluit kunt u een brief schrijven aan burgemeester en wethouders. Dit noemen wij een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet u binnen zes weken na verzending van dit besluit (of na bekendmaking van dit besluit) indienen. Noem in het bezwaarschrift in ieder geval:

- Uw naam, adres en telefoonnummer;

- De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- Een omschrijving van het besluit waar het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen;

- De redenen waarom u bezwaar maakt;

- Uw handtekening.

Het bezwaarschrift stuurt u naar Postbus 1, 1960 AA HEEMSKERK.

Heeft u een DigiD-inlogcode? Maak dan online bezwaar. Dit doet u via www.heemskerk.nl. U kunt uw bezwaar niet mailen.

Als u niet kunt wachten tot uw bezwaarschrift is behandeld omdat uw zaak spoedeisend is, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Heeft u een DigiD-inlogcode dan kan het ook online via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.