Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 252524omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak aan de Rijnstraat 6, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : Rijnstraat 6

    Omschrijving : plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

    Zaaknummer : Z/2021/362694

    Datum besluit : 23 juli 2021

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251