Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 252523omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning omvormen van agrarisch gebied naar natuur en recreatie, de 'Vlotter' ingang Kruisberg ter hoogte parkeerplaats, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : ingang Kruisberg ter hoogte parkeerplaats

    Omschrijving : omvormen van agrarisch gebied naar natuur en recreatie, de 'Vlotter'

    Zaaknummer : Z/2021/363062

    Datum besluit : 23 juli 2021

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251