Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 252334omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het Gefaseerde aanvraag bouwaanvraag op ruimtelijke en omgevingsaspecten op het perceel T.van der Meerstraat 55, 1634EE Scharwoude

Op 23 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het Gefaseerde aanvraag bouwaanvraag op ruimtelijke en omgevingsaspecten op het perceel T.van der Meerstraat 55, 1634EE Scharwoude. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000746. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.