Gemeenteblad van Dronten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenGemeenteblad 2021, 252322omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor wijzigen van de positie van een windturbine ET-07, Elandtocht kad. sectie H94 Swifterbant

 

 

De gemeente Dronten heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor wijzigen van de positie van een windturbine ET-07, Elandtocht kad. sectie H94 Swifterbant

 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

 

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

De gemeente heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 20-05-2021. De gemeente kan de termijn waarop een beslissing moet worden genomen eenmalig verlengen met maximaal 6 weken. Omdat is gebleken dat over de aanvraag niet binnen de gestelde behandeltermijn kan worden beslist wordt de behandeltermijn met 6 weken verlengd. De gemeente neemt daarover uiterlijk op @@-@@=@@@@ een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren

 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14 0321.