Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 252282omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg 3 6181 AA te Elsloo (O2021-146\0971178517)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-146\0971178517, ingekomen op 22 juli 2021 voor het wijzigen van gevels gelegen aan Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.