Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 251913omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders van Zaltbommel – ontwerp besluit hogere grenswaarde artikel 83 Wet Geluidhinder

 

Om het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Zaltbommel, herziening Maas-Waalweg 15 Zuilichem” te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij op basis van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vaststellen. Dit blijkt uit een akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai.

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt hierbij dan ook bekend dat zij voornemen heeft om hogere grenswaarden vast te stellen. Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij naar de afzonderlijke publicatie.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen van donderdag 29 juli 2021 t/m woensdag 8 september 2021 ter inzage.

De stukken bekijkt u digitaal. Dit doet u via onze site www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen/bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw mening of opmerkingen (zienswijze) aan ons laten weten. U stuurt deze naar het college van burgemeester en wethouders. Wij ontvangen dit het liefst schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving.