Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 2517Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 9 in Gastel

Op 23 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Hoogstraat 9 in Gastel voor het bouw 6 woningen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV 20183. De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden, de plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan één keer worden verlengd met zes weken, of worden opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.