Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 251431omgevingsvergunningRobert Stolzhof 33A en 33B

 

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor 2 woningen

op het perceel aan de Robert Stolzhof 33A en 33B te Hoorn

(voorheen achter Lageweg 11 te Blokker

 

Bij de gemeente Hoorn is een verzoek ingediend ter vaststelling van een hogere waarde voor de realisatie van 2 woningen op het perceel aan de Lageweg (achter 11) in Blokker.

 

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

 

Uit het akoestisch onderzoek, dat in het kader van de realisatie van de woningen is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van het verkeer op de N506 | Provincialeweg, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder.

 

De geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen is echter lager dan de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. De geluidbelasting vanwege het verkeer op de N506 | Provincialeweg bedraagt ten hoogste 52 dB.

 

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot de N506 | Provincialeweg voor 2 woningen een hogere waarde van 52 dB vast te stellen.

 

Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt, kunt u uw bedenkingen schriftelijk indienen. De stukken van dit besluit liggen met ingang van 30 juli 2021 gedurende zes weken dus tot met met 9 september 2021, ter inzage in het stadhuiskantoor gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn. Om de stukken buiten de openingstijden in te zien, kunt u een afspraak maken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met dhr. A de Vries of dhr. Y Abdi, telefoon 0229 252200.