Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 251213omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verleende standplaatsvergunning, Admiraliteitsweg 6A , Medemblik week 30

verkopen van aardbeien, kersen en druiven op vrijdag van 23 juli t/m 1 oktober 2021 van 09.00 - 17.00 uur

 

met verzenddatum 20-07-2021

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

met verzenddatum 20-07-2021