Appelhôf 7 te Oudehaske: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de indeling en opslag (OV 20210366)

Op 9 juli 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 31 augustus 2021. De aanvraag betreft het wijzigen van de indeling en opslag.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven