Schulpen 4 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning schilderen van het pand, camera's en reclame installeren (OV 20210416)

Op 21 mei 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 27 augustus 2021. De aanvraag betreft het schilderen van het pand, camera's en reclame installeren.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven