Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 25115Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Driemolensweg 17 in Lexmond

Op 25 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Driemolensweg 17 in Lexmond. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-0036. De aanvraag betreft het vervangen van dakpannen, overheaddeur (verlagen dak) en plaatsen van 2 kozijnen.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.