Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 251060algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijziging bijlage van de Mandaatregeling gemeente Brummen 2020

Kenmerk Z061025/D359962, Z061025/D360430 en Z061489/D360784

 

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) en de burgemeester van de gemeente Brummen hebben het mandaatregister voor de eigen bevoegdheden gewijzigd, op de hieronder genoemde data en voor de vermelde bevoegdheden.

 

 

Het college heeft op 20 juli 2021 het volgende besluit genomen: Voor de toepassing van de beleidsregels "Gemeentelijke subsidie en Coronacrisis Brummen" (D360780) mandaat te verlenen aan: Algemeen directeur/gemeentesecretaris, procesmanagers, beleidsmedewerker A en B, vakspecialist B, Strategisch beleidsadviseur, Medewerker Beleidsuitvoering, en om dit mandaatbesluit op te nemen in het mandaatregister gemeente Brummen 2020 onder nr. 23.12.

De burgemeester heeft op 15 juli 2021 besloten om voor zijn eigen bevoegdheden het mandaatregister gemeente Brummen 2020 te wijzigen en aan te vullen voor de eigen bevoegdheden betreffende invordering van bestuursrechtelijke geldschulden comform de lijst in document met kenmerk D359856.

Het college heeft op 13 juli 2021 besloten om voor de eigen bevoegdheden het mandaatregister gemeente Brummen 2020 te wijzigen en aan te vullen voor de eigen bevoegdheden betreffende invordering van bestuursrechtelijke geldschulden comform de lijst in document met kenmerk D359856.

 

Document met kenmerk D359856:

Mandaatbesluit invordering bestuursrechtelijke geldschulden

3.24

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente

Art. 4:99 en 5:37 Awb

B&W

B

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

Procesmanagers

Proces Inwonerszaken en Fysieke leefomgeving:

Vakspecialist A

Proces Strategie, Advies en Financiën:

Beleidsmedewerker A

Medewerker beleidsuitvoering

3.25

Het geven van uitstel van betaling.

Art. 4:94, lid 1 Awb.

B&W

B

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

Procesmanagers

Proces Fysieke leefomgeving:

Vakspecialist A

Beleidsmedewerker B

Proces Strategie, Advies en Financiën:

Beleidsmedewerker A

Medewerker Beleidsuitvoering

 

3.30

Het aanmanen tot betaling van een schuldenaar die in verzuim is

Artikel 4:112 Awb

B&W

B

Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

 

Proces Strategie, Advies en Financiën:

Beleidsmedewerker A

Medewerker Beleidsuitvoering

 

Wiggers en Van Mechelen Gerechtsdeurwaarders B.V.

3.31

Het in rekening brengen van een vergoeding voor de aanmaning

Art. 4:113 Awb

B&W

B

 • 1.

  Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

  Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

  Strategisch beleidsadviseur

  Beleidsmedewerker A en B

  Wiggers en Van Mechelen Gerechtsdeurwaarders B.V.

   

3:32

Het bij dwangbevel invorderen van de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel

Art. 4:119 Awb

B&W

B

 • 1.

  Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

  Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

  Strategisch beleidsadviseur

  Beleidsmedewerker A en B

  Wiggers en Van Mechelen Gerechtsdeurwaarders B.V

   

3.33

Het bij dwangbevel invorderen van een geldsom

Art. 5:10 Awb

B&W

B

 • 1.

  Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

  Procesmanager Strategie, Advies en Financiën

  Strategisch beleidsadviseur

  Beleidsmedewerker A en B

  Wiggers en Van Mechelen Gerechtsdeurwaarders B.V