Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 251024omgevingsvergunningBesluit hogere waarde Wet geluidhinder , Onderdijk 249a Wervershoof (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders hebben besloten een hogere waarde vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor:

 

  • 1.

    De woning aan Onderdijk 249A in Wervershoof

 

Het verkeerslawaai op de Oosterdijk overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel. Dit is uit akoestisch onderzoek gebleken. Daarom is door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde van 52 decibel vastgesteld. Dit staat in de Wet geluidhinder.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.