Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 250995omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, Nieuwe Dijk 7, Andijk week 30

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 

  • 1.

    de bouw van kassen buiten het bouwblok op het perceel Nieuwe Dijk 7 in Andijk

Ter inzage gelegen

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken hebben zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp.

Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0420.OMGNIEUWEDIJK7-VA01) is de locatie te zien waar de bouw van de kassen plaatsvindt.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

de redenen van het beroep.

 

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.