Gemeente Altena - Geheimhouding en inzage

De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland. Gemeenten houden de persoonsgegevens van hun inwoners bij in de BRP.

Geheimhouding

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Geheimhouding vraagt u online aan met uw DigiD op www.gemeentealtena.nl .

Als u wilt weten aan wie over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij de gemeente. Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. U kunt het ook online aanvragen via www.gemeentealtena.nl.

Uw persoonsgegevens inzien

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op mijn.overheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via Digid.nl.

U kunt ook bij de gemeente navragen hoe u geregistreerd staat. Inzage in uw gegevens is gratis. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij de gemeente. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Twijfelt u eraan of uw gegevens juist zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie? Neem dan contact op met de gemeente via 0183 - 51 61 00.

 

Naar boven