Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande loods en het oprichten van een nieuwe loods op locatie Grote Heistraat 22c in Wernhout

De gemeente Zundert heeft op 15 juli 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-002849 voor het uitbreiden van een bestaande loods en het oprichten van een nieuwe loods op locatie Grote Heistraat 22c in Wernhout te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-002849 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven