De Wilster 14 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (MB 20210080)

Op 22 juli 2021 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem .

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven