Molenweg 10 BY te Oosterzee: aanvraag vergunning verlengen van een tijdelijke vergunning voor woonunit met bijbehorende kantoren en opslag (OV 20210570)

Op 24 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verlengen van een tijdelijke vergunning voor woonunit met bijbehorende kantoren en opslag.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven