Produksjewei 13 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik voor een dans-/sportschool en culturele activiteiten (OV 20210565)

Op 23 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het wijzigen van het gebruik voor een dans-/sportschool en culturele activiteiten.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven