Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 250552omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 13 juli 2021 tot en met 20 juli 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Markiezenlaan 35, Standdaarbuiten

bouwen van een woning met garage

19 juli 2021

Suijkerberch, Klundert

uitvoeren onderhoud Stenen Poppen

15 juli 2021

Stadsedijk 77, Oudemolen

vergroten van de woning

15 juli 2021

Ewoudsdam 20, Zevenbergschen Hoek

tijdelijk vestigen van een kantoor

15 juli 2021

Amerlaan 2, Fijnaart

bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit

15 juli 2021

Hazeldonkse Zandweg tussen 93 en 95, Zevenbergen

verschuiven en groter uitvoeren van het bedrijfsruimte

14 juli 2021

t Walletje 20, Klundert

plaatsen van een nokverhoging op de achtergevel

19 juli 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.