Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 250206andere beschikkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel –Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een opbouw op het plattedak van de woning aan de Juliana van Stolbergstraat 2 in Poederoijen. Zaaknummer: ODR2106836.

Burgemeester en wethouders verlengden de aanvraag op 20-7-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van een opbouw op het plattedak van de woning op het adres Juliana van Stolbergstraat 2 te Poederoijen.

Het betreft een kennisgeving van een besluit tot verlengen van de beslistermijn tot 16-9-2021 op de aanvraag om omgevingsvergunning, omdat de aanvraag betrekking heeft op een tamelijk groot en/of specifiek project dan wel op verzoek van de aanvrager. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunningen neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar. U stuurt uw bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.