Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 250054andere beschikkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bouwweg aan de Waluwe III bouwweg in Zaltbommel. Zaaknummer: ODR2108473.

Burgemeester en wethouders hebben op 16-7-2021 de aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het aanleggen van een bouwweg op het adres Waluwe III bouwweg in Zaltbommel.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunningen neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar. U stuurt uw bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.