Oudemirdum, Boegen 2: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de functie (OV 20200713/5645321 )

Op 25 januari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 11 maart 2021. De aanvraag betreft het wijzigen van de functie van dagbesteding naar kinderopvang.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven