Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 249949andere beschikkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het opstellen van maatwerkvoorschriften milieu aan de Waalbandijk 19 in Gameren. Zaaknummer: ODR2108603.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 15-7-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het opstellen van maatwerkvoorschriften milieu op het adres Waalbandijk 19 in Gameren.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.