Gemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor Vulcanusweg 1 te Brummen

Er is op 4 juni 2021 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Vulcanusweg 1 te Brummen

Voor: het oprichten van een supermarkt

Zaakdossier: OVIJ2021OMA00738

 

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

 

Brummen, 28 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven