Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 249676omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Koekoeksbloem 51, 1716TX Opmeer

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Koekoeksbloem 51, 1716TX Opmeer

Op 23 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor vergroten van de woning op het perceel Koekoeksbloem 51, 1716TX Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000362. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.