Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 249618ander besluit van algemene strekkingWet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval - Donzel 27, 5388 PA Nistelrode

 

Van der Heijden B.V. heeft een melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 6.000 ton steenachtige materialen. De verwachte startdatum 26 juli 2021 geldt in deze periode gedurende maximaal 5 aaneengesloten werkdagen. Bronsterkte mobiele breker is 116,5 dB(A).

 

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.