Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 249614ander besluit van algemene strekkingWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - De Morgenstond 12, 5473 HG Heeswijk-Dinther

 

Voor het oprichten van een timmerwerkplaats is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.