Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 249592omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Molenhoeve 15, 5388 TT te Nistelrode

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 24 juli 2021

 

Het verbouwen en uitbreiden van een champignonkwekerij (wijziging op eerder verleende vergunning)

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze