Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 24852Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Krimperland 4 (kavel1), Andijk week 4

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een woning

 

met verzenddatum 19-01-2021

 

Uiterlijk op 03-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.