Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 248347omgevingsvergunningBesluit - verlenen omgevingsvergunning (Uitgebreide procedure) Hoogeveen, Industrieweg 51 7903 AJ HOOGEVEEN voor het veranderen van een bestaande groothandel in verf en verfwaren.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 28 juli 2021:

 

  • 1.

    op afspraak bij het gemeentehuis van de gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24, 7901 BW Hoogeveen, tijdens de openingsuren;

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.