Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 248333omgevingsvergunningCoevorderstraatweg 64 te Nieuweroord: voor het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning milieu, zaaknummer Z202000006306.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 28 juli 2021 (op afspraak) bij het Compagniehuis van de gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24, 7901 BW Hoogeveen, tijdens de openingsuren.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen.

U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.