Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 248317omgevingsvergunningOntwerpbesluit – vaststellen maatwerkvoorschriften (Uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maakt bekend dat het voornemens is om maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit vast te stellen:

 

Grote Kerkstraat 14, 7902 CJ Hoogeveen: voor maatwerk omtrent geluid voor het exploiteren van een horeca zaak, verzenddatum besluit: 23 juli 2021 Z2021-002022.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van

28 juli 2021 bij het gemeentehuis van de gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24, 7901 BW HOOGEVEEN tijdens de openingsuren;

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen, postbus 20.000, 7900 PA HOOGEVEEN.

Belanghebbenden kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.