Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 247758omgevingsvergunningOntvangen melding lozing, Oirschotseweg 88 in Best

Op 22 juli 2021 ontving de gemeente Best onderstaande melding lozing:

Omschrijving:

melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Locatie:

Oirschotseweg 88 in Best

Dossiernummer:

HZ_MLOZ-21-01223

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken.