Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 247451omgevingsvergunningBesluit APV/BW 21051 Deken Van Baarsstraat 4 in Budel verleend

De gemeente heeft op 22 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een drank- en horecavergunning met zaaknummer APV/BW 21051 voor 't Buulke op locatie Deken van Baarsstraat 4 in Budel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Drank- en Horecavergunning

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.