Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 24738Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zijderveldselaan 7 in Zijderveld

Op 23 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Zijderveldselaan 7 in Zijderveld. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-0035. De aanvraag betreft het plaatsen van een constructie met spandoek.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.