Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 247258omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Havenstraat 23, 6171 ED te Stein (O2021-140\0971177821)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-140\0971177821, ingekomen op 14 juli 2021 voor het inrichten van een ruimte voor fitness activiteiten gelegen aan Havenstraat 23, 6171 ED te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.