Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 247251omgevingsvergunningBesluit vergunning APV/BW 21084 Groenstraat 3a in Soerendonk verleend

De gemeente heeft op 22 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een vergunning met zaaknummer APV/BW 21084, voor Fiets 3-daagse Sint Jansgilde Soerendonk vanaf Groenstraat 3a in Soerendonk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Evenementenvergunning Fiets 3-daagse Sint Jansgilde Soerendonk, Groenstraat 3a in Soerendonk, 17 t/m 19 augustus 2021.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.