Terinzagelegging concept-Horecabeleid 2021

 

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het concept-Horecabeleid 2021 voor consultatie ter inzage ligt.

 

Ter inzage

Het concept-Horecabeleid ligt ter inzage van maandag 26 juli 2021 tot en met zondag 12 september 2021.

Het concept-Horecabeleid is bijgevoegd als bijlage bij dit gemeenteblad en op deze wijze digitaal te raadplegen. Daarnaast ligt het concept-Horecabeleid ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda, gedurende bovengenoemde periode.

 

Zienswijzen

Het is mogelijk om zienswijzen in te dienen over het concept-Horecabeleid. Deze kunnen tot en met zondag 12 september 2021 worden ingediend door gebruik te maken van het contactformulier https://www.breda.nl/contact-opnemen/formulier, een e-mail te sturen naar economie@breda.nl of door te bellen naar 14 076.

Naar boven