Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 246984omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Violensteeg 14 6171 EX te Stein (O2021-134\0971176468)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-134\0971176468, ingekomen op 27 juni 2021 voor het plaatsen van een gevel gelegen aan Violensteeg 14 6171 EX te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.