Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 246798omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Scharberg 7 6181 GS te Elsloo (O2021-130\0971176084)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-130\0971176084, ingekomen op 21 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 7 6181 GS te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.