Gemeenteblad van Nederweert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertGemeenteblad 2021, 246788omgevingsvergunningTermijnverlenging omgevingsvergunning, Bredeweg 37, 6031CL Nederweert

Betreft: Dakkapel achterkant Bredeweg 37

Locatie: Bredeweg 37, 6031CL Nederweert

Kenmerk: 2021-006078

Besluit datum:22 juli 2021

De beslistermijn is verlengd met maximaal zes weken. De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert.