Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 246640omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding, Krelagehof 9, Bovenkarspel

Op 15 juli 2021 is een sloopmelding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Krelagehof 9, Bovenkarspel. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000934. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.