Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 246137omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Plan Laar-Achterstraat fase 2 sectie B 2565-2591-2590 ( tussen 't Heufke 13 en 15), 5388 TL te Nistelrode

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 22 juli 2021

 

Het oprichten van een woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze